Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

SON DAKİKA

Yozgat Esnaf Gazetesi
yozgateesnaf

SGK ÖDEMELERİNDE GERİYE DÖNÜK İADE ALABİLİRSİNİZ

Bu haber 12 Şubat 2018 - 11:30 'de eklendi ve 1764 kez görüntülendi.
SGK ÖDEMELERİNDE GERİYE DÖNÜK İADE ALABİLİRSİNİZ

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Taylan ALAKOÇ, 6111 sayılı teşvikten geriye doğru nasıl yararlanılacağı ve geriye dönük nasıl para iadesi alınacağı hakkında geniş bilgiler verdi.

Her sektör için ortak ve önde gelen maliyet kalemlerinin başında, insan kaynakları maliyetleri gelmekte olduğunu vurgu yapan Yozgat TSO Başkanı Taylan Alakoç, “rekabetçi ekonomik ortamda, bu maliyet kaleminden elde edilecek doğrudan tasarruflar işletmeler için büyük önem taşımaktadır. 6111 teşvikinde taban ücret alt-üst sınırı olmaksızın elde edilen kazanım, işverene, uygun her bir personeli için yılda 2.5 brüt maaş tasarrufu sağlamaktadır. Bu teşvikin getirisi özellikle çalışan sayısı fazla olan işyerlerinde önemli kazanımlar sunmaktadır. Herhangi bir maliyete katlanmadan ve yatırım yapmadan elde edilen bu tasarrufa, cirosal karşılığı ile baktığımızda önemli rakamları net kar olarak kazanmak mümkündür. Teşvikten yararlanırken iç veya dış kaynak kullanıyor olsanız bile eksik yararlanmaya bağlı “GİZLİ MALİYET” söz konusu olabilir” dedi. BAŞVURU SÜRESİ KISA, İADELER 2019 OCAK AYINDA GERÇEKLEŞECEK Yozgat TSO Başkanı Taylan Alakoç, ilimiz ticaret erbaplarının bu konu üzerinde hassasiyetle durmaları gerektiğini vurgulayarak, “Bu teşviklerden SGK çıkardığı yasa ile 1 defaya mahsus olmak üzere geçmiş döneme yönelik olarak teşviklerden kaynaklı hak ve alacaklarını vereceğini duyurmuş olup bu 1 aylık süreden sonra bu hak ve alacakları alma imkânı söz konusu olmayacaktır. Bu konuda gerekli başvuruları ve takibini yapamayacak firmalarımız ise SGK Teşvik danışmanlığı alanında yüzdeli olarak faaliyet gösteren danışmanlık kuruluşlarından da destek alabilirler” ifadesinde bulundu. 6111 TEŞVİKİNDEN GERİYE DOĞRU NASIL YARARLANILABİLİR Sosyal Güvenlik Kurumunca çıkartılan 2015/10 sayılı Genelge ile daha önce herhangi bir kanunda öngörülen prim teşvikinden yararlanmış olan işverenlerin sonradan bu tercihlerini değiştirerek, farklı bir kanunda öngörülen teşvikten geriye doğru yararlanmak istemeleri halinde, bu taleplere ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin genelgenin yayımlandığı tarihten sonra verilmesi halinde işleme alınmayacağı belirtilmiştir. Ayrıca bu bağlamda, 4447 sayılı Kanuna 6111 sayılı Kanunla eklenen geçici 10. maddede öngörülen teşvik kapsamına girmelerine rağmen, 05510 sayılı kanun numarası seçilerek düzenlenen aylık prim ve hizmet belgeleri ile bildirilen sigortalılar için sonradan geriye yönelik olarak 05510 sayılı kanun numarasından iptal, 06111 sayılı kanun numarasından asıl/ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenerek Kuruma verilmesi halinde, bahse konu belgeler -2015/10 sayılı genelgenin yayımlandığı 18/3/2015 veya sonrasında verilmiş ise işleme alınmayacak, -2015/10 sayılı genelgenin yayımlandığı 17/3/2015 ve öncesinde verilmiş ve geçici 10. maddede öngörülen şartlar da sağlanmış ise işleme alınacaktır. Dolayısıyla, 4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesinde öngörülen teşvikten yararlanmak amacıyla geriye yönelik olarak düzenlenen ve 17/3/2015 veya öncesinde Kuruma verilen 05510 sayılı kanun numarasından iptal, 06111 sayılı kanun numarasından asıl/ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin işleme alınabilmesi için, 06111 sayılı kanun numarası seçilerek düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalıların hem kanunda öngörülen şartları taşıması, hem de bu sigortalıların işe alındıkları tarihten önceki son altı aylık sürede Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalıların ortalamasına ilave olarak çalıştırılmış olmaları gerekmektedir. Aksi halde bahse konu belgeler 17/3/2015 tarihinden önce düzenlenerek Kuruma verilmiş olsa da, geçici 10. maddede öngörülen teşvikten yararlanılması mümkün olamayacaktır. Kağıt ortamında Kuruma verilen APHB’de kayıtlı sigortalıların geçici 10. madde kapsamına giren sigortalı olup olmadıkları, ilgili personel tarafından 05510 sayılı kanun numarası için iptal, 06111 sayılı kanun numarası için asıl/ek belge seçildikten sonra ve onaylama işlemi yapılmadan önce sistem tarafından kontrol edilecektir. Geriye yönelik olarak düzenlenen 06111 sayılı kanun numaralı aylık prim ve hizmet belgesinin işleme alınabilmesi için belgede kayıtlı sigortalıların; 1- İşverenlerce e-Bildirge programlarında mevcut “4447/Geçici 10. Mad. Sigortalı Giriş” ekranı vasıtasıyla sisteme tanımlanmış olmaları, 2- Teşvikten yararlanma sürelerinin sona ermemiş olmaları, 3- İşten ayrılıp teşvikten yararlanma süresi içinde aynı işyerinde yeniden çalışmaya başlamamış olmaları, gerekmektedir. Aksi halde geriye yönelik olarak düzenlenen 06111 sayılı kanun numaralı asıl/ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalılardan biri dahi bu şartları taşımadığı takdirde, belgede kayıtlı diğer sigortalılar geçici 10 uncu maddede öngörülen şartları taşısa da, hem iptal nitelikteki belgenin hem de asıl/ek nitelikteki belgenin işleme alınmasına sistem tarafından izin verilmeyecektir. Bu durumda, 06111 sayılı kanun numaralı belge içindeki hatalı sigortalının/sigortalıların kimler olduğu sistem tarafından uyarılacaktır. Dolayısıyla, geriye yönelik düzenlenen iptal ve asıl/ek belgede kayıtlı olan ve geçici 10. madde kapsamına girmeyen sigortalılar dışındaki sigortalıların yeniden seçilmesi halinde, geriye yönelik olarak düzenlenen iptal ve asıl/ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin işleme alınması mümkün olacaktır. Belgede kayıtlı sigortalıların ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılıp çalıştırılmadıkları 06111 sayılı kanun numaralı aylık prim ve hizmet belgesinin işleme alınmasının ardından hata listesinin çalıştırılması sonrasında tespit edilecektir. 4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesinde öngörülen teşvikten geriye yönelik olarak yararlanmak amacıyla 17/3/2015 ve öncesinde Kuruma verilen 05510 sayılı kanun numarasında iptal 06111 sayılı kanun numarasından asıl/ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin işleme alınmasının ardından, işveren tarafından fazladan ödenmiş paralar sistem tarafından emanet hesaplara aktarılacaktır. Ancak, bahse konu paraların işverenin varsa diğer borçlarına mahsup edilmesinden,  yoksa iade edilmesinden önce işleme alınan 06111 sayılı kanun numaralı asıl/ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalıların ortalama sigortalı sayısına ilave olup olmadıklarının tespiti amacıyla ilgili işyeri için hata listesinin çalıştırılması icap etmektedir. Bu durumda hata listesinin çalıştırılmasının ardından geriye yönelik işleme alınan 06111 sayılı kanun numaralı aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalılarla ilgili herhangi bir hata kaydına rastlanılmaması halinde ortaya çıkan fark primlerin mahsup veya iadesi mümkün olacaktır. Buna karşın, hata listesinde ortalama sigortalı sayısına ilave olmadığı halde 06111 kanun numaralı aylık prim ve hizmet belgesi ile işleme alınan sigortalıların bulunduğunun tespiti halinde, fark primler mahsup/iade edilmeden önce hata listesinde kayıtlı sigortalıların 06111 sayılı kanun numarasından iptal edilerek, 05510 sayılı kanun numarasından işleme alınması gerekecektir.

%100
POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
100%
İLGİLİ HABERLER
SON DAKİKA